Uczestnicy programu Staff Mobility for Teaching w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

W ramach programu Erasmus+ – Staff Mobility for Teaching, w dniach 9-13 maja 2022 roku w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Wydziału Biologii Środowiskowej gościliśmy prof. Bellę Japoshvili z Katedry Hydrobiologii i Ichtiologii Uniwersytetu w Tbilisi w Gruzji (Ilia State University).

Pani Profesor przeprowadziła cykl wykładów z zakresu ekologii, hydrobiologii i biologii gatunków inwazyjnych dla studentów kierunków: ochrona środowiska oraz biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, jak również wygłosiła referat pt: “Freshwater biodiversity in Georgia” na zebraniu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Rozwijająca się współpraca w zakresie dydaktyki ma szansę zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami  o charakterze naukowym ze względu na zbliżony profil badawczy obu jednostek. W najbliższym czasie już zaplanowane są wspólne, pionierskie badania jezior wysokogórskich Gruzji.