Trzecia wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” zostanie zorganizowana przez Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Belgradzie w dniach 30 września – 4 października 2023 r. Wizyta będzie połączona z udziałem partnerów projektu w 62. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Mięsnego.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU

62. Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Mięsnego co roku gromadzi ok. 300 uczestników z dziedziny nauki i technologii żywności, co stwarza dla Partnerów projektu ogromną szansę na promocję sieci “FOOD Quality in Digital Age” oraz pierwszych rezultatów projektu. Udział w konferencji umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, a także przyczyni się do szerzenia doskonałości badawczej w regionie Bałkanów, otwierając nowe możliwości przyszłej współpracy, wzmacniając pozycję młodych badaczy i promując niezależność badań.

SZKOLENIE Z KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WIZYJNEGO (CVS) DO OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Podczas wizyty doktoranci i badacze z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii wezmą udział w szkoleniu dotyczącym cyfrowych metod oceny jakości żywności. Gospodarz wizyty – prof. Igor Tomašević – poprowadzi szkolenie z zakresu komputerowego systemu wizyjnego (CVS) do oceny jakości żywności. CVS zajmuje się automatycznym wyodrębnianiem, analizą i zrozumieniem przydatnych i znaczących informacji z pojedynczego obrazu lub sekwencji obrazów. Zazwyczaj oceny jakości żywności przeprowadzają osoby oceniające. Jednak w większości przypadków te ręczne oceny są czasochłonne i pracochłonne. Nie można zagwarantować dokładności testów jakości żywności dla ludzi. Biorąc pod uwagę, że większość parametrów sensorycznych żywności opiera się na chromatycznym i morfologicznym wrażeniu wizualnym, opracowanie obiektywnej metody wykorzystującej CVS jest bardzo obiecujące. Uniwersytet w Belgradzie pomyślnie opracował i wdrożył CVS oraz przedstawił dowody naukowe potwierdzające jego dokładność, precyzję i wyższość nad tradycyjnymi technikami oceny jakości żywności.

WYKŁAD OTWARTY I WYDARZENIE NETWORKINGOWE – ZAPROSZENIE

W ramach wizyty studyjnej Prof. Bartosz Sołowiej – Koordynator sieci „FOOD Quality in Digital Age” wygłosi wykład otwarty, zorganizowane także zostanie spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką i interesariuszami projektu (m.in. firmami produkującymi żywność, rolnikami, stowarzyszenia przedsiębiorców itp.). Wykład i spotkanie networkingowe odbędą się w ramach wydarzeń towarzyszących 62. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Mięsnego. Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania innowacyjnych metod oceny jakości żywności, wymiany wiedzy i nawiązania cennych kontaktów interpersonalnych!

Czas i miejsce: 3 październik, 15:00 CET, Grand Hotel Kopaonik, Serbia, Conference Room Pančić I

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału e-mailem: .

Podczas wizyty studyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będą reprezentowali:

  • Bartosz Sołowiej – Koordynator Projektu,
  • Anna Krajewska (doktorantka),
  • Robert Waraczewski (doktorant).

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.