K O M U N I K A T

Informuję, że decyzją Prezesa Rady Ministrów został wprowadzony trzeci stopień alarmowy CRP CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący

Od dnia 21 lutego 2022 r. , od godz. 21.00

Do dnia 4 marca 2022r., do godz. 23.59

Przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej Uczelni zaleca się zachowanie szczególnej czujności.

                                                                                            Rektor 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk