TRWA TRZECI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA

Internetowa rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia trwa do 19 września 2021 r.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Wydział Agrobioinżynierii – turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Biologii Środowiskowej – biologia, specjalność biologia sądowa

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

3. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

1. Wydział Agrobioinżynierii – rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – behawiorystyka zwierząt,

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3. Wydział Inżynierii Produkcji – inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

4. Wydział Biologii Środowiskowej – biologia, specjalność biologia sądowa

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61 

 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.