Trwa drugi nabór kandydatów na studia

Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia trwa do 2 października 2020 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej – analityka weterynaryjna

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445- 66-27

3. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, hipologia jeździectwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – architektura krajobrazu, enologia i cydrownictwo, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

5. Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

6. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – biotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

7. Wydział Biologii Środowiskowej – biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biologia, ochrona środowiska, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii – leśnictwo, rolnictwo
 2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika
 3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty
 4. Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
 5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka
 6. Wydział Biologii Środowiskowej – biokosmetologia

 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia trwa do 20 września 2020 r.

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii – turystyka i rekreacja
 2. Wydział Biologii Środowiskowej – biologia, specjalność biologia sądowa
 3. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 1. Wydział Agrobioinżynierii – agroleśnictwo, rolnictwo
 2. Wydział Inżynierii Produkcji – zarządzanie i inżynieria produkcji
 3. Wydział Biologii Środowiskowej – biologia, specjalność biologia sądowa

 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych