Transmisje w ramach projektu Szkoły Doktorskie to Nasza Przyszłość

Zapraszamy na transmisje live webinarium i wywiadu, które odbędą się w tym tygodniu. Transmisje można odtworzyć również w późniejszym terminie.

Webinarium „Skreślenie z listy doktorantów w przepisach PSWiN”. Webinarium odbędzie się 17.06 o godzinie 17:00 na profilu Szkoły Doktorskie to Nasza Przyszłość na portalu społecznościowym Facebook.

Gośćmi będą:

dr. hab. Agata Ziętek, prof. UMCS — Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS, kierownik studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w latach 2017-2019, autorka licznych publikacji naukowych, członkini Rad Redakcyjnych i Programowych czasopism: Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych (Teka of the Commission of Political Science and International Affairs) (do 2018), od 2023 r. Azja-Pacyfik, prezes Zarządu Fundacji Badań Międzynarodowych, przewodnicząca lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM), recenzentka w grantach i czasopismach naukowych.

r.pr. dr Katarzyna Hanas — adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, radca prawny, Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Piotr Radziejewicz — asystent sędziego w izbie ogólnoadministracyjnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wcześniej wykonywał zawód adwokata, ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz procedury administracyjnej.

Webinarium poprowadzi mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych. Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przewodnicząca Biura Prawnego KRD, zastępca Rzecznika Praw Doktoranta KRD. Zainteresowania badawcze: zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wywiad “Rozmowa z laureatami prestiżowych stypendiów krajowych”. Wywiad odbędzie się 18.06 o godzinie 18:00 na profilu Szkoły Doktorskie to Nasza Przyszłość na portalu społecznościowym Facebook.

Gośćmi będą:

Mateusz Noszka — stypendysta START, mikrobiolog, biolog molekularny, doktorant w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu, gdzie pracuje nad bakteryjnymi regulatorami odpowiedzi na stres CemR. Kierownik projektu badawczego PRELUDIUM 21 finansowanego przez NCN oraz kierownik sub-projektu badawczego EPIC-XS finansowanego w ramach Horizon 2020. Uczestnik licznych międzynarodowych konferencji naukowych. Laureat stypendium im. Ludwika Hirszfelda oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat 32 konkursu programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Michał Cichowicz — dwukrotny stypendysta Stypendium dla Młodych Pracowników Nauki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. laureat stypendium Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej „65 na 65“, tytuł najlepszego konstruktora w kraju wśród studentów w kategorii „Life Upgrade” w Konkursie Konstrukcji Studenckich „KOKOS”, w 2022 roku, zdobywca dwóch grantów w ramach programów MEiN: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” oraz „Perły nauki”, laureat Studenckiego Nobla w kategorii „3W” oraz finalista w kategorii „Działalność społeczna”, finalista dwóch edycji programu grantowego „Talenty Jutra”, zdobył Medal SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, zajął również II Miejsce w IV Edycji programu MedBiz & Green Innovations Challenge.

Damian Jędrzejewski — doktorant chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzący badania w obszarze chemii sieci metalo-organicznych (MOF), rozpoznawanych jako funkcjonalnych materiałów przyszłości. PI w trwającym projekcie Preludium 22 (NCN) oraz zakończonym projekcie Diamentowy Grant (edycja 2019). Zapalony chemik syntetyk, uwielbiający dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Prywatnie szczęśliwy mąż, amator filozofii nauki, fotografii, wędrówek i podróży. Otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Polskiej Nauki (2024).

Łukasz Kiełpiński — Laureat grantu MEiN „Najlepsi z Najlepszych! 4.0” (2022) na projekt pt. „W stronę Nowej Szczerości”. Kierownik projektu badawczego „Twórczość filmowa jako projekt tożsamościowy. Autoanalityczne obrazy w perspektywie teorii afektu” (nr PN/01/0039/2022) w ramach programu „Perły Nauki” (dawniej: „Diamentowy Grant”) w latach 2023-2027.

Wywiad poprowadzi mgr Katarzyna Kowalik – doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku, członkini Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Przewodnicząca Zespołu ds. komunikacji przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Wiceprzewodnicząca Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (2023-2024).

Profil projektu na portalu społecznościowym Facebook
Zobacz