Transatlantycki program stypendialny Next Generation Internet (NGI)

Projekt NGI Enrichers, finansowany przez Komisję Europejską, wspiera europejskich badaczy i innowatorów NGI w wyjazdach na okres 3-6 miesięcy w USA lub Kanadzie, gdzie wraz z gospodarzami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą współpracować, dzielić się wiedzą i nawiązywać długoterminową współpracę w zakresie technologii, usług i standardów NGI.

 

Program zapewnia wybranym stypendystom fundusze na podróż, diety i wsparcie w procesie uzyskiwania wizy. Zarówno stypendystom, jak i gospodarzom program oferuje obozy szkoleniowe, mentoring, budowanie społeczności, dzielenie się wiedzą i długoterminową współpracę transatlantycką w dziedzinie technologii, usług i standardów NGI. Pełna lista organizacji goszczących w USA i Kanadzie dostępna jest na tej stronie internetowej.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o jedną z następujących ścieżek:

  1. Paired Teams ⭢ wnioskodawca składa wniosek po wcześniejszym uzgodnieniu z organizacją goszczącą z USA lub Kanady, partnerską lub zewnętrzną.
  2. Challenges wnioskodawca składa wniosek w odpowiedzi na konkretne wyzwanie i w ramach konkretnego tematu badawczego już określonego przez partnerską organizację goszczącą.
  3. Open ideas wnioskodawca składa propozycję opartą na własnych pomysłach, produktach lub usługach i wybiera trzech preferowanych gospodarzy z listy partnerskich organizacji goszczących.

 

Wnioski można składać do 10 maja 2024 r. tutaj.