The Sustainable Transformation of Agriculture Through Digitalisation and Space – nowy konkurs

Głównym celem zaproszenia ESA (The European Space Agency) do składania wniosków dotyczących działań  w ramach projektu “Zrównoważona transformacja rolnictwa poprzez cyfryzację i przestrzeń kosmiczną” jest opracowanie usług i aplikacji kosmicznych, które pobudzą zrównoważoną transformację rolnictwa poprzez wykorzystanie danych i innowacyjnych technologii.
To zaproszenie  ma na celu wsparcie przemysłu w rozwoju usług skoncentrowanych na optymalizacji praktyk rolniczych, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko w zakresie degradacji gleby, zubożenia i zanieczyszczenia wody, nieefektywnego zużycia energii i utraty różnorodności biologicznej.

 

Poniższe tematy są przykładami istotnych zagadnień, które mogą zostać poruszone w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków. Inne tematy mogą być również proponowane, jeśli są wspierane przez społeczność użytkowników:

  • Agriculture of Data: aims to support the transition to sustainable agriculture in Europe, as well as to strengthen policy monitoring and evaluation capabilities through the collection, analysis and sharing of electronic data and/or information. In principle, all types of data can be included in this definition: farm and agronomy data; socio-economic data; and space and IoT-based data collected from public authorities and agencies, private businesses and farmers. All data and related information is essential for efficient Farm Management Information Systems (FMIS). The incorporation of new data, seamless connectivity, interoperability among databases, edge-computing and AI capabilities are just some examples of innovative technological solutions that can improve the services offered in FMIS.
  • Climate-smart agriculture (CSA): aims to support actions for transforming agri-food systems towards green and climate-resilient practices. Agriculture is affected in several ways by climate change and is the sector many believe is most vulnerable to its consequences. Substantial investment and innovative solutions are required to maintain the current crop yields and to achieve sufficient food quality and production levels that continue to meet the increasing demand of the global population. Various paths are possible within CSA: choosing drought-resistant crops; returning to autochthone crops, which eases pressure on the environment, especially water resources; improving the use of water resources; and maximising the repurposing of wastewater.

 

 

Nabór wniosków do 13 grudnia 2023r.

 

Osoby zainteresowane programem zapraszamy na webinar 25 paździenika 2023r. o godz. 11.00.

 

Zapisy na webinar oraz szczegóły projektu znajdują się stronie programu ESA.