Testowy dostęp do bazy Applied Science & Technology Source (12.04-24.06.2024 r.)

Informujemy, że z dniem dzisiejszym zostaje uruchomiony w naszych zasobach elektronicznych testowy dostęp do bazy Applied Science & Technology Source Ultimate.

Jest to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki. Zakres tematyczny bazy obejmuje informatykę oraz wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, logistykę czy inżynierię nuklearną.
Zawiera ponad 1,300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (ponad 1,100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Indeksuje ponad 4.400 czasopism i publikacji specjalistycznych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych.
Dodatkowo baza zawiera tezaurus dziedzinowy.
Dostęp potrwa do 24 czerwca 2024 r.

http://han.bg.up.lublin.pl/han/applied-science—technology-source-ultimate-test/

Zapraszamy!