Terminy rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

MIEJSCE: 
Lublin, ul. Akademicka 13 (Budynek REKTORATU UPL),
sala SENATU (p. I)

18.09.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – program „Doktorat Wdrożeniowy”
odbędą się 18.09.2023r. w godz. 09:00- 09:30

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt OPUS 18
odbędą się 18.09.2023 r. w godz. 09:30- 09:45

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt OPUS 22 LAP
odbędą się 18.09.2023 r. w godz. 09:45- 10:00

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin – REKRUTACJA REGULARNA
odbędą się 18.09.2023 r. w godz.10:00- 12:15 zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 10.00 – 10.45 dyscyplina: Zootechnika i rybactwo
godz. 10.45 – 11.45 dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
godz. 11.45 – 12.15 dyscyplina: Weterynaria

19.09.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt OPUS 23
odbędą się 19.09.2023 r. w godz. 09:00- 09:15

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin – REKRUTACJA REGULARNA DOKTORANCI ANGLOJĘZYCZNI

odbędą się 19.09.2023 r. w godz. 09:15- 09:45

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin – REKRUTACJA REGULARNA

odbędą się 19.09.2023 r. w godz. 09:45- 12:15 zgodnie z poniższym harmonogramem:
godz. 09:45 – 10:00 dyscyplina: Rolnictwo i ogrodnictwo
godz. 10:00 – 10:15 dyscyplina: Nauki biologiczne
godz. 10.15 – 11.30 dyscyplina: Technologia żywności i żywienia
godz. 11.30 – 12.15 dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

WAŻNE!!!

Kandydaci w dniu rozmowy kwalifikacyjnej powinni:
• okazać komisji dowód osobisty
• przekazać oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK