Termin rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
odbędą się w dniach:

22.09.2021 w sali 455, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
godz. 10.00 – 12.00 dyscypliny: Zootechnika i rybactwo; Weterynaria
godz. 12.00-12.30 przerwa
godz. 12.30 – 14.30 dyscypliny: Rolnictwo i Ogrodnictwo, Biologia

23.09.2021 w sali 455, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
godz. 9.00 – 11.30 dyscyplina: Technologia żywności żywienia
godz. 11.30-12.00 przerwa
godz. 12.00-13.30 dyscypliny: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; Inżynieria mechaniczna

Kandydaci powinni posiadać:
• dowód osobisty
• oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK
• maseczkę ochronną