Termin rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędą się w dniu 19.09.2022r. w Sali Kolegialnej im. Prof. dr hab., dr h.c. multi G. Brzęka, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 11.00 – 12.00 dyscyplina: Zootechnika i rybactwo
godz. 12.00 – 12.15 przerwa
godz. 12.15 – 12.45 dyscyplina: Weterynaria
godz. 12.45 – 13.30 dyscyplina: Rolnictwo i Ogrodnictwo
godz. 13:30 – 13:45 dyscyplina: Nauki biologiczne
godz. 13.45 – 14.00 przerwa
godz. 14.00 – 14.15 dyscyplina: Technologia żywności i żywienia
godz. 14.15 – 14.45 dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

Kandydaci w dniu rozmowy kwalifikacyjnej powinni:
• okazać komisji dowód osobisty
• przekazać oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK
• posiadać maseczkę ochronną