Telefony do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

SEKRETARIATY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Kierunki studiów: agrobiznes, agroleśnictwo, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi

AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445-68-43
e-mail:

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Kierunki studiów: weterynaria, analityka weterynaryjna

AGRO II sala 106 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 – 66 – 27
e-mail:

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Kierunki studiów: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, mleczarstwo, pszczelarstwo w agroekosystemach pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445- 65 – 01
e-mail:

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, enologia i cydrownictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 – 60 – 95

e-mail:

WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI

Kierunki studiów: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria środowiska, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

AGRO II sala 103 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 – 61- 04
e-mail:

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Kierunki studiów: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

AGRO II sala 104 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 – 68 – 61
e-mail:

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Kierunki studiów: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ekorehabilitacja, ochrona środowiska, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 – 60 – 61

e-mail: