16 września 2022 r. z inicjatywy Dyrektor Anny Wawruch-Lis odbyły się w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Targi Pracy branż teleinformatycznej i elektroniczno-mechatronicznej połączone z Dniami Otwartymi. Ofertę kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prezentował na targach dr hab. inż. Sławomir Juściński z Katedry Energetyki i Środków Transportu Wydziału Inżynierii Produkcji.

Targi były dla uczniów szkoły okazją do poznania pracodawców, aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz do zaplanowania dalszych etapów edukacji. Targi Pracy odbywały się pod patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny sprawowały: TVP3 Lublin i „Kurier Lubelski”.

materiał w TVP3 Lublin
Zobacz