Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18–24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w szóstym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! Celem konkursu „The power of science” jest wyłonienie doktoranta lub młodego naukowca „bez granic”, który prowadzi badania naukowe o charakterze międzynarodowym.

Konkurs ma za zadanie popularyzowanie badań naukowych, prac rozwojowych i osiągnięć naukowych, promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, upowszechnianie osiągnięć naukowych i twórczych jako inspiracji do rozwijania kariery naukowej, podejmowania pionierskich badań, poszukiwania wynalazków i innowacji, popularyzowanie akademickiej współpracy, wymiany międzynarodowej oraz internacjonalizacji, a także promowanie idei otwartego uniwersytetu i uczenia się przez całe życie.

Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie filmu w którym opowiedzą o prowadzonych przez siebie badaniach i korzyściach, jakie wynikają z ich umiędzynarodowienia. Maksymalna długość nagrania może wynosić 300 sekund. Nagranie należy zamieść na portalu YouTube, a następnie przesłać link do nagranego materiału w formularzu zgłoszeniowym.

Pod uwagę brane będą osiągnięcia mające charakter międzynarodowy, takie jak udział w badaniach naukowych prowadzonych w zagranicznych ośrodkach naukowych, udział w zagranicznych konferencjach naukowych, realizacja międzynarodowego projektu badawczo-naukowego, etc.

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze jednego laureata konkursu. Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: zgodnością nagrania z zadaniem konkursowym, oryginalną formą prezentacji prowadzonych badań o charakterze międzynarodowym, a także najwyższą wartością pod kątem upowszechniania, promowania oraz popularyzowania nauki i badań naukowych poza granicami ojczystego kraju.

Na laureata czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa, której budżet wynosi aż 2000 zł (brutto)!

Konkurs skierowany jest do doktorantów i młodych naukowców w kraju i za granicą.

Zgłoszenia na konkurs trwają od 30.06 do 15.08.2021 r.

Nie czekaj! Weź udział w konkursie i zostań naukowcem bez granic!

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
Zobacz