Inicjatywa propagowania uprawy soi w szkole zrodziła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Zostały założone poletka doświadczalne, na których można badać wszystkie aspekty dotyczące uprawy soi – terminy wysiewu, rodzaje odmian, działanie herbicydów, zasobność gleby, i zawartość białka poszczególnych odmian.

W ostatni czwartek września po raz pierwszy odbyły się Szkolne Dni Soi, w których wzięli udział plantatorzy, zaproszeni goście i uczniowie szkoły. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Wydarzenie otworzyła Dyrekror ZSCKR w Jabłoniu – Agnieszka Piekarska witając zaproszonych gości, rolników i uczniów szkoły. Następnie Marta Marecka- Gierej przedstawiła szkolne wyniki działań, a także plany dotyczące dalszej  uprawy i promocji soi. Kluczowe aspekty w uprawie soi w swojej prezentacji przedstawiła Prezes firmy Agroyumis  – Natalija Sibirtseva.

Prowadzenie badań dotyczących roślin wysokobiałkowych ma szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa białkowego. Rośliny bobowate, w tym soja, pozostawiają dużo związków azotowych w glebie dla uprawianych po nich roślin następczych. Dzięki temu plony uzyskiwane na stanowisku po nich są znacznie wyższe niż na innych stanowiskach.

O znaczeniu gospodarczym soi na świecie mówiła dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni z Wydziału Agrobioinżynierii z Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prelegentka przedstawiła możliwości uprawy różnych odmian oraz zagrożenia. Odniosła się do szybkiego wzrostu areału i udziału w co raz większym stopniu odmian z polskich hodowli.

W konferencji uczestniczyła również dr inż. Katarzyna Radwańska nauczyciel akademicki z Zakładu Rolnictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Celem konferencji było spotkanie przedstawicieli nauki, plantatorów, praktyków i młodzieży. Soja to roślina przyszłości a przyszłość rolnictwa to absolwenci.