Kształcenie w module podoficerskim przeznaczone jest dla studentów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i posiadają stopień szeregowego. 

Kurs podoficerski składa się ze szkolenia teoretycznego (15h) oraz szkolenia praktycznego trwającego 21 dni realizowanego w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 8 lutego br. do koordynatora ds. Legii Akademickiej:

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel
tel. 572-330-780,  81 531-96-40
agnieszka.szymanska@up.lublin.pl