20 sierpnia 2021 w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie odbyło się  szkolenie i praktyczne warsztaty edukacyjne pn. “Zielarstwo – od tradycji do współczesności”, podczas których wykłady poprowadziła dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni z Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Tematyka wykładów dotyczyła technologii uprawy i zbioru roślin leczniczych oraz konserwacji surowców zielarskich. Organizacja szkolenia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy prowadząc uprawy konwencjonalne i ekologiczne, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele LGD i doradcy PZDR z województwa lubelskiego.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z uprawą, pozyskiwaniem ze stanu naturalnego oraz samodzielnym wytwarzaniem produktów z ziół. Warsztaty są inspiracją do tego by bliżej poznać właściwości ziół, a tym samym ich zastosowanie kulinarne, kosmetyczne, a także lecznicze. 

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania aktualnych trendów wykorzystania ziół, ich właściwościami prozdrowotnymi i kosmetycznym oraz aspektami przemysłowego ich przetwarzania.

Zdobyte umiejętności przyczynią się do zwiększenia świadomości uczestników szkoleń na temat możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów, a tym samym do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej oraz rozwoju drobnych gospodarstw.