Klinika Roślin UP w Lublinie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR) organizuje dla studentów wszystkich wydziałów  bezpłatne szkolenie on-line na temat “Ochrona środowiska a praca z pestycydami”. Szkolenie odbędzie się na platformie Teams 28 października 2021 r. Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.

Program szkolenia:

9:30 – otwarcie seminarium (5 minut)

9:35 – Stop dla nielegalnych środków ochrony roślin — Podejmuj mądre decyzje (20 minut), Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

9:55 – Ochrona operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin (20 minut), dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

10:15 – przerwa kawowa (5 minut)

10:20 – Co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin i innych substancjach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie (20 minut), Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

11:00 – Ochrona środowiska podczas pracy ze środkami ochrony roślin (20 minut), dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

11:20 – sesja pytań i odpowiedzi (40 minut)

12:00 – zakończenie szkolenia

Zgłoszenia na szkolenie
Zobacz