Klinika Roślin UP w Lublinie zaprasza chętnych studentów do udziału w szkoleniu prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) na temat  „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”.

Webinar odbędzie się 26 maja 2021 r. w godzinach od 10.00 do12.00 na platformie Teams. Udział w szkoleniu jest bezpłatny; aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny (załącznik 1), a następnie w ww. godzinach dołączyć do zespołu: BEZPIECZNE I ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu, który zostanie przesłany na podane adresy mailowe.

Formularz zgłoszeniowy
Zobacz

Program szkolenia


10:00:
Otwarcie seminarium – 5 minut
10:05: Stop dla nielegalnych środków ochrony roślin – Podejmuj mądre decyzje – 20 minut (Aleksandra Mrowiec – Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) 
10:25: Ochrona operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin – 20 minut (dr Joanna Gałązka – Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin)
10:45: Co zrobić z opakowaniami po środkach ochrony roślin i innych substancjach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie – 20 minut (Aleksandra Mrowiec – Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin)
11:05: Ochrona środowiska podczas pracy ze środkami ochrony roślin – 20 minut (dr Joanna Gałązka – Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin)
11:25: Sesja pytań i odpowiedzi – 30 minut
11:55: Zakończenie szkolenia