Drodzy Doktoranci,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Letniej dla Doktorantów zatytułowanej “Nowoczesne techniki badań właściwości fizykochemicznych układów o potencjale aplikacyjnym”, która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r. w Lublinie.

Szkoła Letnia jest organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej celem jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na przedmiotach kursowych. Podczas trwania Szkoły Letniej, doktoranci będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach zagranicznych i krajowych wykładowców, warsztatach, dyskusjach oraz prezentacjach osiągnięć w formie posterów i komunikatów. Językiem obowiązkowym będzie język angielski.

Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się naukowcy i doświadczeni nauczyciele akademiccy: Prof. Carlos Bravo-Díaz (University of Vigo, Hiszpania), Prof. Mariusz Barczak (Wydział Chemii UMCS), Prof. Małgorzata Maciejewska (Wydział Chemii UMCS), i Prof. Radosław Zaleski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS).

Wykłady będą dotyczyć nowoczesnych technik badawczych, takich jak:

  • magnetyczny rezonans jądrowy (NMR),
  • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC),
  • technika sprzężenia spektroskopii w podczerwieni techniką termograwimetrii (TG-IR),
  • skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC),
  • modelowanie molekularne,
  • spektroskopia czasów życia pozytonów (PALS),

oraz ich zastosowania w badaniach układów o wysokim potencjale aplikacyjnym.

Warsztaty będą ściśle powiązane z tematyką wykładów. Doktoranci podzieleni na kilkuosobowe grupy będą mieli możliwość wzięcia udziału we wszystkich zaplanowanych warsztatach.
Spotkanie doktorantów z różnych krajów i ośrodków akademickich zapewni wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w sferze naukowo-badawczej, co stanowi fundament budowania współpracy międzynarodowej oraz sprzyja realizacji programów i projektów o zasięgu światowym.

Dodatkowo chcemy podkreślić, że Szkoła Letnia będzie przeprowadzona w obiektach UMCS, o zapewnionej podstawowej dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Z tego względu w inicjatywie mogą uczestniczyć osoby ze szczególnymi potrzebami.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2022.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://schoolchem.umcs.pl/

Do zobaczenia w Lublinie!

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
e-mail: