Szkoła Doktorska z certyfikatem UCZELNIA LIDERÓW 2024

Miło nam poinformować, że Szkoła Doktorska naszego Uniwersytetu otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów 2024” oraz „Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji Ogólnoopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych. Wyróżnienia Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otrzymują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które osiągnęły największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym od zakończenia ostatniego postępowania certyfikacyjnego.

prezydium konkursu, profesor Ognik i profesor Sołowiej trzymają w dłoniach dyplomy

Uroczystość rozstrzygnięcia 14. edycji Konkursu odbyła się 29 czerwca w Warszawie. Podczas uroczystej Gali przyznany Szkole Doktorskiej certyfikat i Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrali Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Bartosz Sołowiej oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik.

profesor Ognik przyjmuje gratulacje od prezydium konkursu

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

profesor Sołowiej przyjmuje gratulacje od prezydium konkursu

Gali Finałowej „Uczelnia Liderów” towarzyszyły występy artystyczne kilkorga młodych polskich wokalistów, krótka prezentacja certyfikowanych uczelni i ich reprezentacji, bankiet oraz spotkania kuluarowe, służące integracji przedstawicieli środowiska akademickiego z całej Polski. 

profesor Ognik i profesor Sołowiej pozują do zdjęcia trzymając w dłoniach wyróżnienia

Serdecznie gratulujemy kadrze zarządzającej i administracyjnej Szkoły Doktorskiej UPL znakomitych osiągnięć i kreatywności w kształceniu, a przede wszystkim gratulujemy doktorantom kształcącym się w wyróżnionej jednostce.