Prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
tel: +48 81 445-69-14
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Żywienie zwierząt (zwierzęta gospodarskie, towarzyszące, inne)
  2. Materiały paszowe i dodatki paszowe. Zioła, fitobiotyki, dodatki energetyczne, glukogeniczne

Publikacje

  1. Effectiveness of herbal mixtures in beef cattle feeding. R. Klebaniuk, E. Kowalczuk-Vasilev, M. Bąkowski, G. Rocki, E.R. Grela, B. Kiczorowska, J. Matras, J. Widz, K. Kępka. Med. Weter. 2017 Vol. 73 nr 12 s. 751-755, DOI: 10.21521/mw.5825 1.
  2. Dietary supplementation with glucogenic precusors and fatty acids improves performance and health of periparturient dairy cows. R. Klebaniuk, G. Kochman, E. Kowalczuk-Vasilev, E. R. Grela, D. Kowalczyk-Pecka, M. Bąkowski. Anim. Prod. Sci. 2019 Vol 59 (1) s. 109-121, DOI: 10.1071/AN16550
  3. Evaluation of garlic and dandelion supplementation on the growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of growing-finishing pigs. W. Samolińska, E. R. Grela, E. Kowalczuk-Vasilev, B. Kiczorowska, R. Klebaniuk, E. Hanczakowska. Anim. Feed Sci. Technol. (Print) 2020 Vol. 259Article 114316 s. 1-14, DOI: 10.1016/ 2019.114316