Prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
tel: +48 81-445-69-36
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Metabolizm elementów mineralnych.
  2. Metaboliczne i środowiskowe uwarunkowania procesów wzrostu i rozwoju organizmu zwierząt (głównie układ kostno-szkieletowy)
  3. Wpływ pasz i dodatków paszowych na efekty produkcyjne, status zdrowotny oraz jakość pozyskiwanych produktów zwierzęcych

 

Publikacje

  1. M. Kwiecień, A. Winiarska-Mieczan, A. Danek-Majewska, K. Kwiatkowska, R. Krusiński: Effects of dietary alfalfa protein concentrate on lipid metabolism and antioxidative status of serum and composition and fatty acid profile and antioxidative status and dietetic value of muscles in broilers. Poult. Sci. (Print) 2021 Vol. 100 Issue 4 DOI: 10.1016/j.psj.2020.12.071
  2. S.Muszyński, E. Tomaszewska, M. Kwiecień, P. Dobrowolski, A. Tomczyk-Warunek: Subsequent somatic axis and bone tissue metabolism responses to a low-zinc diet with or without phytase inclusion in broiler chickens. PloS One 2018 Vol. 13 Iss. 1 art no. e0183528DOI: 10.1371/journal.pone.0191964