Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
e-mail:
tel. 81-532-06-44

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. 1. Technologie oczyszczania ścieków (głównie systemy hydrofitowe)
  2.  Systemy zagospodarowania wód opadowych
  3. Systemy odwadnianie osadów ściekowych

 

Publikacje

  1. Jóźwiakowski K., Marzec M., Kowalczyk-Juśko A., Gizińska-Górna M., Pytka-Woszczyło A., Malik A., Listosz A., Gajewska M. 2019. 25 years of research and experiences about the application of constructed wetlands in southeastern Poland. Ecological Engineering 127, 440-453
  2. Jóźwiakowski K., Listosz A., Gizińska-Górna M., Pytka A., Marzec M., Sosnowska B., Chołody M., Dyczko A. 2016. Quality of rainwaters outflowing from roofs of garage buildings of park authority of Roztocze National Park. Journal of Ecological Engineering 17 (5), 208–215.
  3. Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A., Gizińska M. 2013. Zastosowanie innowacyjnej instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 4 (3) 129-145.