Prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Katedra Biochemii i Toksykologii
tel: +48 81 445-69-31
e-mail:

profil prof. dr hab. Katarzyny Ognik na portalu open.up.lublin.pl
Zobacz