Prof. dr hab. Justyna Batkowska

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
tel: +48 81 445-67-39

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

Wieloaspektowe badania z zakresu:

  1. Hodowli drobiu
  2. Systemów chowu drobiu
  3. Jakości surowców drobiarskich
  4. Fizjologii drobiu
  5. 5. Reprodukcji drobiu

 

Publikacje

  1. Batkowska, J., Drabik, K., Brodacki, A., Czech, A., & Adamczuk, A. (2021). Fatty acids profile, cholesterol level and quality of table eggs from hens fed with the addition of linseed and soybean oil. Food Chemistry, 334, 127612.
  2. Drabik, K., Batkowska, J., Próchniak, T., & Horecka, B. (2021). Citric acid as a factor limiting changes in the quality of table eggs during their storage. Poultry Science, 100(4), 100995.
  3. Kasperek, K., Drabik, K., Miachalak, K., Pietras-Ożga, D., Winiarczyk, S., Zięba, G., & Batkowska, J. (2021). The Influence of sex on the slaughter parameters and selected blood indices of Greenleg Partridge, Polish native breed of hens. Animals, 11(2), 517.
  4. Drabik, K., Batkowska, J., Vasiukov, K., & Pluta, A. (2020). The impact of eggshell colour on the quality of table and hatching eggs derived from Japanese Quail. Animals, 10(2), 264.
  5. Al-Shammari, K. I., Batkowska, J., Drabik, K., & Gryzińska, M. M. (2019). Time of sexual maturity and early egg quality of Japanese quails affected by in ovo injection of medicinal plants. Archives animal breeding, 62(2), 423-430.