Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
tel. 48 81 445-69-15
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Żywienie zwierząt (parametry produkcyjne, strawność składników pokarmowych, status zdrowotny, wydajność rzeźna i jakość mięsa)
  2. Analiza surowców paszowych i mieszanek paszowych

Publikacje

  1. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A.R.M., Zając M. 2020. Immunomodulant feed supplement Boswellia serrata to support broiler chickens’health and dietary and technological meat quality. Poultry Science 99:1052–1061.
  2. Kiczorowska B., Samolińska W., Andrejko D., Kiczorowski P., Antoszkiewicz Z, Zając M. Winiarska-Mieczan A., Bąkowski M. 2019: Comparative analysis of selected bioactive components (fatty acids, tocopherols, carotenoides, polyphenols) with nutritional and functional properties in processed traditional oil seeds (Camelina sativa L.Crantz, Helianthus L., Linum L.). Journal of Food Science and Technology, 56(9):4296–4310.