Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej,
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Zastosowanie białek i hydrokoloidów polisacharydowych/błonników do poprawy właściwości funkcjonalnych produktów żywnościowych/mleczarskich
  2. Projektowanie nowych wyrobów oraz suplementów diety,
    ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie

Publikacje

  1. Małecki J., Tomasevic I., Djekic I., Sołowiej B.G.
    The effect of protein source on the physicochemical, nutritional properties and microstructure of high-protein bars intended for physically active people. Foods, 2020, 9(10), 1467.
  2. Kusio K., Szafrańska J., Radzki W., Sołowiej B.G. Effect of whey protein concentrate on physicochemical, sensory and antioxidative properties of high-protein fat-free dairy desserts. Appl. Sci.-Basel, 2020, 10(20), 7064.