Prof. dr hab. Anna Czech

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Katedra Biochemii i Toksykologii
tel. +48 81-445-67-46
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Modulacja procesów metabolicznych u zwierząt gospodarskich poprzez zastosowanie różnych komponentów i dodatków paszowych.
  2. Fermentowane komponenty/dodatki paszowe, jako czynniki poprawiające odporność zwierząt monogastrycznych.

Słowa kluczowe: świnia, drób, królik, konie, probiotyki, prebiotyki, fermenty, wskaźniki produkcyjne, strawność, wskaźniki odporności organizmu, wskaźniki antyoksydacyjne, wskaźniki biochemiczne, zdrowie zwierząt.

Publikacje:

  1. ANNA CZECH, EUGENIUSZ R. GRELA, MARTYNA KIESZ, SYLWIA KŁYS. Biochemical and haematological blood parameters of sows and piglets fed a diet with a dried fermented rapeseed meal. Ann. Anim. Sci. 2020 Vol. 20 Iss.2 s. 535-550.
  2. ANNA CZECH, IWONA SEMBRATOWICZ, GRZEGORZ ZIĘBA. Effect of the use of Yarrowia lipolytica and Saccharomyces cerevisiae yeast with a probiotic in the diet of turkeys on their gut microbiota and immunity. Vet. Med. 2020 Volume 65 Issue 4 s. 174-182,
  3. ANNA CZECH, MALWINA MERSKA-KAZANOWSKA, ZUZANNA CAŁYNIUK. Redox status, biochemical parameters and mineral elements content in blood of turkey hens fed a diet supplemented with yeast and two bacillus species. Animals 2020 Vol. 10 Issue 3 Article number 459,