Prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
Tel: 81 445 60 08
E-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Mechanizmy lekooporności drobnoustrojów
  2. Środowiskowe rezerwuary bakterii chorobotwórczych i wielolekoopornych w kontekście „One health”
  3. Zoonozy

Publikacje

  1. Aneta Nowakiewicz, P. Zięba, S. Gnat, M. Osińska, D. Łagowski, U. Kosior-Korzecka, I. Puzio, J. Król Analysis of the occurrence and molecular characteristics of drug-resistant strains of Enterococcus faecalis isolated from the gastrointestinal tract of insectivorous bat species in Poland: A possible essential impact on the spread of drug resistance?.. Environ. Pollut. 2021 Vol. 269 Part A 116099
  2. Aneta Nowakiewicz, P. Zięba, S. Gnat, A. Trościańczyk, M. Osińska, D. Łagowski, U. Kosior-Korzecka, I. Puzio.A significant number of multi-drug resistant Enterococcus faecalis in wildlife animals; long-term consequences and new or known reservoirs of resistance?. Sci. Total Environ. 2020 Vol. 705, 135830 s. 1-12,