Dr hab. Monika Stoma, profesor uczelni

Wydział Inżynierii Produkcji,
Katedra Energetyki i Środków Transportu,
tel. 81-531-97-26
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Świadomość ekologiczna
  2. Wpływ transportu i logistyki na środowisko
  3. Pelety – procesy transportowe i logistyczne

Publikacje

  1. Piekarski W., Dudziak A., Stoma M., Andrejko A., Ślaska-Grzywna B. Model assumptions and analysis of ecological awareness and behaviour: an empirical study. Pol. J. Environ. Stud. 2016 Vol. 25 No. 3 1187-1195.
  2. Kuranc A., Stoma M., Rydzak L., Pilipiuk M. Durability Assessment of Wooden Pellets in Relation with Vibrations Occurring in a Logistic Process of the Final Product. Energies 2020 Vol. 13 Iss. 22 Article number 5890.