Dr hab. Marta Bik-Małodzińska, profesor uczelni

Wydział Agrobioinżynierii,
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska,
e-mail:
tel. 81 524-81-08

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Degradacja i rekultywacja gleb
  2. Gospodarka odpadami
  3. Ochrona i kształtowanie środowiska

Publikacje

  1. Bik-Małodzińska M.,  Żukowska G., Myszura M., Wójcikowska-Kapusta A., Mazur J. The changes in physicochemical properties in soils subjected to many years of reclamation. J. Ecol. Eng. 2021 Vol. 22 Issue 2 s. 47-53.
  2. Bik-Małodzińska M., Myszura M., Żukowska G., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska S. Zmiany zawartości substancji organicznej i azotu mineralnego w glebie rekultywowanej osadem ściekowym i wełną mineralną. Przem. Chem. 2021 T. 100 Nr 1 s. 99-102.
  3. Antonkiewicz J., Pełka R., Bik-Małodzińska M., Żukowska G., Karolczyk K. The effect of cellulose production waste and municipal sewage sludge on biomass and heavy metal uptake by a plant mixture. Environ. Sci. Pollut. Res. 2018 Vol. 25 Iss. 31 s. 31101-31112.