Dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Katedra Biochemii i Toksykologii,
Pracownia Biochemii Analitycznej
tel. 81- 445-68-77
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Biochemia zwierząt i toksykologia (drób, zwierzęta laboratoryjne)
  2. Biochemia żywienia zwierząt (drób, zwierzęta laboratoryjne)
  3. Wpływ suplementacji diety na reakcję strachu i ocenę pamięci
  4. Neurodegeneracja i starzenie się mózgu

Publikacje

  1. Cendrowska-Pinkosz M., Krauze M., Juśkiewicz J., Ognik K. The effect of the use of copper carbonate and copper nanoparticles in the diet of rats on the level of β-amyloid and acetylcholinesterase in selected organs. J. Trace. Elem. Med. Biol. 2021, 67, doi: 10.1016/j.jtemb.2021.126777.
  2. Krauze M., Cendrowska-Pinkosz M., Matusevicius P., Stępniowska A., Jurczak P., Ognik K.. The effect of administration of a phytobiotic containing cinnamon oil and citric acid on the metabolism, immunity, and growth performance of broiler chickens. Animals, 2021, 11, 2, doi: 10.3390/ani11020399.