Dr hab. Magdalena Kapłan

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Instytut Produkcji Ogrodniczej,
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

 1. Regulatory wzrostu w produkcji ogrodniczej
 2. Uprawa winorośli
 3. Doskonalenie technologii produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego

Publikacje

 1. Assessment of the possibilities of using cross-linked polyacrylamide (agro hydrogel) and preparations with biostimulation in building the quality potential of newly planted apple trees.[AUT.] MAGDALENA KAPŁAN, [AUT. KORESP.] AGNIESZKA LENART, [AUT.] KAMILA KLIMEK, ANDRZEJ BOROWY, DARIUSZ WRONA, TOMASZ LIPA. Agronomy-Basel 2021 Vol. 11 Iss. 1 Article number 125, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3390/agronomy11010125
 2. Chemical composition and antioxidant activity of borage (Borago officinalisl.) seeds.[AUT.] ANDRZEJ BOROWY, MAGDALENA KAPŁAN. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus2020 Vol.19 Issue 6 s. 79-90, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2020.6.7
 3. Effect of drying methods on the stability of phytochemicals and antioxidant activity of Rosa caninaL.(Wpływ metody suszenia na stabilność fitozwiązków i aktywność przeciwutleniającą owoców Rosa canina L.). [AUT.] KAMILA KLIMEK, [AUT. KORESP.] AGNIESZKA NAJDA, [AUT.] MOHAMMAD SAADATIAN, EDYTA WRZESIŃSKA-JĘDRUSIAK, WIESŁAW PIEKARSKI, MAGDALENA KAPŁAN, AGATA ŚWIĘCIŁO. Przem. Chem. 2020 T. 99 Nr 4 s. 528-531, il. bibliogr. sum. DOI: 10.15199/62.2020.4
 4. Effect of Gibberellic Acid (GA3) Inflorescence Application on Content of Bioactive Compounds and Antioxidant Potential ofGrape (Vitis L.) ‘Einset Seedless’ Berries.[AUT. KORESP.] M. KAPŁAN, [AUT.] A. NAJDA, K. KLIMEK, A. BOROWY. S. Afr. J. Enol. Vitic. 2019 Vol. 40 No 1 s.1-10, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21548/40-1-3004
 5. The assesment of ten apple cultivars and their susceptibility on bruising after storage and shelf-life of fruit treated with 1-mcp.[AUT. KORESP.] TOMASZ LIPA, [AUT.] IWONA SZOT, BOHDAN DOBRZAŃSKI JR, MAGDALENA KAPŁAN. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2019 Nr 18 (6) s. 129-140, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2019.6.13
 6. Comparison of three sour cherry cultivars grown in Central-Eastern Poland.[AUT. KORESP.] ANDRZEJ BOROWY, [AUT.] EWELINA CHRZANOWSKA, MAGDALENA KAPŁAN. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2018 Nr 17 (1) s. 63-73, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2018.1.6
 7. Effect of rootstock on yield quantity and quality of grapevine ‘Regent’ in south-eastern Poland.[AUT.] MAGDALENA KAPŁAN, [AUT. KORESP.] KAMILA KLIMEK, [AUT.] ANDRZEJ BOROWY, AGNIESZKA NAJDA. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2018 Nr 17 (4) s. 117-127, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2018.4.11
 8. Influence of different rootstocks on basic nutrients, selected minerals, and phenolic compounds of apple cv. ‘Šampion’.[AUT. KORESP.] PIOTR KICZOROWSKI, [AUT.] BOŻENA KICZOROWSKA, MARCELA KRAWIEC, MAGDALENA KAPŁAN. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2018 Nr 17 (4) s. 167-180, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2018.4.15
 9. Biologically active compounds and antioxidant activity of borage (Borago officinalisL.) flowers and leaves. [AUT. KORESP.] ANDRZEJ BOROWY, [AUT.] MIROSŁAWA CHWIL, MAGDALENA KAPŁAN. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2017 Nr 16 (5) s. 169-180, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/asphc.2017.5.17
 10. Effect of gibberellic acid concentration and number of treatments on yield components of “Einset Seedless” grapevine cultivar.[AUT. KORESP.] MAGDALENA KAPŁAN, [AUT.] AGNIESZKA NAJDA, PIOTR BARYŁA, KAMILA KLIMEK. Horticultural Science 2017 Vol. 44 No 4 s. 195-200, il. bibliogr. sum. DOI: 10.17221/51/2015-HORTSCI
 11. Identification and profile of Furanocoumarins from the Ribbed Celery (Apium GraveolensL. var. Dulce Mill. / Pers.). [AUT.] AGNIESZKA NAJDA, JAN DYDUCH, KLAUDIA ŚWICA, MAGDALENA KAPŁAN, RAFAŁ PAPLIŃSKI, MONIKA SACHADYN-KRÓL, KAMILA KLIMEK. Food Sci. Technol. Res. 2015 Vol. 21 nr 1 67-75, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3136/fstr.21.67
 12. Antioxidant activity of vine fruits depending on their colouring.[AUT.] MAGDALENA KAPŁAN, AGNIESZKA NAJDA. Chemija (Liet. Moksl. Akad. (Spausd.)) 2014 Vol. 25 Nr 1 s. 51-55, il. bibliogr. sum.
 13. Does the magnetic field improve the quality of radish seeds?.[AUT.] MARCELA KRAWIEC, KRZYSZTOF KORNARZYŃSKI, SALWINA PALONKA, MAGDALENA KAPŁAN, PIOTR BARYŁA, PIOTR KICZOROWSKI. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2013 nr 12 (6) 93-102, il. bibliogr. streszcz. sum.
 14. Effect of N Pro technology and seactiv complex on growth, yield quantity and quality of ‘Szampion’ apple trees.[AUT.] MAGDALENA KAPŁAN, PIOTR BARYŁA, MARCELA KRAWIEC, PIOTR KICZOROWSKI. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2013 Vol. 12 (6) 45-56, il. bibliogr. streszcz. sum.