Dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii
e mail:
tel. +48 81 5248140

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

    1. oddziaływania między fitofagami i ich roślinami żywicielskimi na poziomie biochemicznym i fizjologicznym
    2. proekologiczne metody ograniczania liczebności szkodników
    3. wpływ żerowania szkodników na plonowanie roślin

Publikacje

    1. Physiological Response of Basil Plants to Twospotted Spider Mite (Acari: Tetranychidae) Infestation. K.Golan, I. Kot, E.Górska-Drabik, Garrido Jurado Inmaculada, K. Kmieć, B. Łagowska. J. Econ. Entomol. 2019 Vol. 112 Issue 2 s.948-956, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1093/jee/toy399
    2. Accumulation of amino acids and phenolic compounds in biochemical plant responses to feeding of two different herbivorous arthropod pests. K. Golan, C. Sempruch, E. Górska-Drabik, P.Czerniewicz, B.Łagowska, I. Kot, K. Kmieć, K. Magierowicz, B. Leszczyński. Arthropod – Plant Interact. (Print) 2017 Vol. 11 Iss. 5 s. 675-682, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1007/s11829-017-9522-8