Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. uczelni

Wydział Inżynierii Produkcji,
Katedra Inżynierii Mechanicznej I Automatyki
tel: +48 81 531-96-54
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Dynamika maszyn rolniczych,
  2. Procesy czyszczenia ziarna,
  3. Urządzenia do czyszczenia ziarna,
  4. Rotacyjne zespóły czyszczące dla kombajnów zbożowych,
  5. Modelowanie ruchu ziarna w sicie rotacyjnym,
  6. Energia odnawialna i biopaliwa,
  7. Ekonomika produkcji buraków cukrowych,
  8. Systemy komputerowego wspomagania projektowania CAD
  9. Inżynieria bezpieczeństwa
  10. Elektromobilność

Publikacje

  1. Krzysiak Z. 1994. Dynamika manipulatora z parami OOP. Materiały Konferencyjne, XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów. Gdańsk/Gdynia, 103-108. (0 pkt).
  2. Krzysiak Z. 2012. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie modelowania 3D. Mechanik. Nr 7, 599/(CD  407-420). (lista B, 7 pkt).
  3. Samociuk W., Samociuk D., Krzysiak Z. (25%),  Wołos D. 2015. Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/we – procedury oceny zgodności z wymaganiami. Maszyny i procesy produkcyjne – monografia pod redakcją Świć A., Gola A. Politechnika Lubelska, Lublin, 58-66 (4 pkt) ISBN-978-83-7947-138-6.
  4. Krzywonos L. 2017. Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu. dla stacji dystrybucji gazu płynnego. propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów. Przemysł Chemiczny. 96(4)/2017, 874-879. ISSN 0033-2496 (lista A, 15 pkt IPC 0,394).
  5. Krzysiak Z. 2017. Dochodowość produkcji buraków cukrowych z uwzględnieniem kosztów transportu w piątym roku po reformie rynku cukru ue na przykładzie województwa Lubelskiego. Studia i Materiały. „Miscellanea Oeconomicae. 1/2017, tom I. 83-92. ISSN: 2081-2345, (lista B, 9 pkt).
  6. Krzysiak Z. .(udział 20%), Samociuk W., Skic A., Bartnik G., Zarajczyk J., Szmigielski M., Dziki D., Wierzbicki S., Krzywonos L. 2017: Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in novel rotary cleaning device. Transactions of the ASABE, 2017; 60(5): 1751-1758. DOI: 10.13031/trans.12110 (lista A, 30 pkt IF 1,118) Szmigielski M,, Zarajczyk J,, Węgrzyn A,, Leszczyński N,, Kowalczuk J,, Andrejko D., Krzysiak Z., Samociuk W., Zarajczyk K. 2018. Testy linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego. Przemysł Chemiczny. 97(7)/2018, 1079-1082. ISSN 0033-2496 DOI: 10.15199/62.2018.7.9 (lista A, 15 pkt IF 0,428).
  7. Brumercik F., Lukac M., Caban J., Krzysiak Z., Głowacz A. 2020. Comparison of Selected Parameters of a Planetary Gearbox with Involute and Convex–Concave Teeth Flank Profiles. Applied Sciences 2020, 10, 1417; DOI:10.3390/app10041417 (Lista MNiSW70 pkt., IF=2,217).