dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego
Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
tel. 81-462-33-41
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Produkty mięsne o cechach funkcjonalnych (m.in. surowo dojrzewające wyroby mięsne)
  2. Bioaktywne składniki wyrobów mięsnych (wpływ surowca, metod i warunków przetwarzania)
  3. Redukowanie substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa (np. azotanów)

Publikacje:

  1. Karwowska M., Kononiuk A., Borrajo P., Lorenzo J.M. 2021. Comparative studies on the fatty acid profile and volatile compounds of fallow deer and beef fermented sausages without nitrite produced with the addition of acid whey. Appl. Sci. 2021, 11, 3, 1320.
  2. Kononiuk A., Karwowska M. Bioactive compounds in fermented sausages prepared from beef and fallow deer meat with acid whey addition. Molecules 25, 10, 2429.
  3. Kononiuk A., Karwowska M. Comparison of selected parameters related to food safety of fallow deer and beef uncured fermented sausages with freeze-dried acid whey addition. Meat Sci. 2020, 161, 108015.