Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz

Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Energetyki i Środków Transportu
tel. 531-97-24
email:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Ocena efektów ekologiczno-energetycznych wytwarzania energii cieplnej z biomasy
  2. Badanie składu chemicznego i parametrów energetycznych biomasy, ocena właściwości popiołu z biomasy
  3. Ocena oddziaływania na środowisko ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystanie zieleni przydrożnej w ochronie środowiska
  4. Badanie potencjału wytwórczego biometanu biomasy

Publikacje

  1. Maj, G., Szyszlak-Bargłowicz, J., Zając, G., Słowik, T., Krzaczek, P., & Piekarski, W. (2019). Energy and emission characteristics of biowaste from the corn grain drying process. Energies, 12(22), 4383.
  2. Zając, G., Szyszlak-Bargłowicz, J., Gołębiowski, W., & Szczepanik, M. (2018). Chemical characteristics of biomass ashes. Energies, 11(11), 2885
  3. Szyszlak-Bargłowicz, J., Słowik, T., Zając, G., & Piekarski, W. (2013). Inline plantation of virginia mallow (Sida hermaphrodita R.) as biological acoustic screen. Annual Set The Environment Protection, 1, 538-550