Dr hab. inż. Jacek Kapica

Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Techniki

81 5319695

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Odnawialne źródła energii o zmiennej wydajności
  2. Układy magazynowania energii
  3. Modelowanie cyfrowe

Publikacje

  1. Wind and photovoltaic potential in Europe in the context of mid-term energy storage. JACEK KAPICA. Journal of Renewable and Sustainable Energy 2020 Vol. 12 Iss. 3 034101, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1063/1.5131560
  2. Small scale stand-alone photovoltaic pumping system with brushless DC motor for irrigation in agriculture. JACEK KAPICA. Journal of Renewable and Sustainable Energy 2017 Vol. 9 Iss. 6 063503, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1063/1.4991456
  3. Carbon dioxide emission reduction by heating poultry houses from renewable energy sources in Central Europe. JACEK KAPICA, HALINA PAWLAK, MAREK ŚCIBISZ. Agric. Syst. 2015 Vol. 139 238-249, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.agsy.2015.08.001