Dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni

Wydział Agrobioinżynierii
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Tel. 81 445 68 66
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Genetyczna odporność roślin na stres biotyczny
  2. Patogeny grzybowe roślin
  3. Identyfikacja markerów molekularnych
  4. Analiza różnicowej ekspresji genów
  5. Sekwencjonowanie genomu

Publikacje

  1. Paczos-Grzęda E., Sowa S., Boczkowska M., Langdon T. Detached leaf assays for resistance to crown rust reveal diversity within populations of Avena sterilis L. Plant Disease 2019, 105(5), s.832-840.
  2. Sowa S., Paczos-Grzęda E. Identification of molecular markers for the Pc39 gene conferring resistance to crown rust in oat. Theor Appl Genet 2020, 133, s.1081-109
  3. Paczos-Grzęda E.; Boczkowska M., Sowa S., Koroluk A., Toporowska J. Hidden diversity of crown rust resistance within genebank resources of Avena sterilis L. Agronomy 2021, 11, 315.