Dr hab. Dorota Gawęda, prof. uczelni

Wydział Agrobioinżynierii,
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin,
tel. 81-445-67-69
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Systemy uprawy roli
  2. Optymalizacja agrotechniki wybranych roślin uprawnych (rośliny strączkowe, zboża)
  3. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plonowanie i zachwaszczenie zbóż

Publikacje

  1. Gawęda D., Haliniarz M. Grain yield and quality of winter wheat depending on previous crop and tillage system. Agriculture, 2021, Vol. 11 Iss. 2 Article number 133.
  2. Biel W., Gawęda D., Jaroszewska A., Hury G. Content of minerals in soybean seeds as influenced by farming system, variety and row spacing. J. Elem. 2018, Vol. 23 Nr 3, s. 863-873.
  3. Gawęda D. Reakcja jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze na zróżnicowane dawki herbicydów i międzyplon ścierniskowy. Rozprawy Naukowe – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2019, z. 130.