Dr hab. Dariusz M. Stasiak, prof. uczelni

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

tel. 81-462-33-43

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Technologia mięsa
  2. Właściwości fizyczne żywności
  3. Technika ultradźwiękowa w przetwórstwie żywności

Publikacje

  1. Influence of sonication and Taraxacum officinale addition on the antioxidant and anti-ACE activity of protein extracts from sous vide beef marinated with sour milk and after in vitro digestion. [AUT.] PAULINA KĘSKA, [AUT. KORESP.] KAROLINA WÓJCIAK, [AUT.] DARIUSZ M. STASIAK. Molecules (Basel,Online) 2020 Vol. 25 Issue 20 Article Number 4692, DOI: 10.3390/molecules25204692
  2. The influence of sonication time on the biogenic amines formation as a critical point in uncured dry-fermented beef manufacturing. [AUT. KORESP.] KAROLINA WÓJCIAK, [AUT.] DARIUSZ M. STASIAK, JOANNA STADNIK, KAROLINA FERYSIUK, ANNA KONONIUK. Int. J. Food Sci. 2019 Vol. 54 Issue 1 s. 75-83, DOI: 10.1111/ijfs.13906
  3. Physicochemical properties of pork loin marinated in kefir, yoghurt or buttermilk and cooked sous vide. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA LATOCH, [AUT.] JUSTYNA LIBERA, DARIUSZ M. STASIAK. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 2019 Vol. 18 Nr 2 s. 163-171, DOI: 10.17306/J.AFS.2019.0642