Dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni

Wydział Biologii Środowiskowej
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin,
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
tel: +48 81 445-60-96
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Biologiczna aktywność pierwiastków śladowych
  2. Stresy abiotyczne – wpływ na wzrost i metabolizm roślin
  3. Biofortyfikacja i elicytacja roślin uprawnych

Publikacje

  1. Hawrylak-Nowak B., Dresler S., Rubinowska K., Matraszek-Gawron R. Eliciting effect of foliar application of chitosan lactate on the phytochemical properties of Ocimum basilicum L. and Melissa officinalis L. Food Chem. 2021, 342, 128358.
  2.  • Dresler S., Hawrylak-Nowak B., Kováčik J., Woźniak M., Gałązka A., Staniak M., Wójciak M., Sowa I. Organic nitrogen modulates not only cadmium toxicity but also microbial activity in plants. J. Hazard. Mater. 2021, 402, 123887.