Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Tel. +48 81 445 67 44
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. bezpieczeństwo żywności i żywienia
  2. rola antyoksydantów egzogennych w patogenezie chorób i ich wpływ na równowagę oksydoredukcyjną organizmu
  3. wpływ żywienia na stan zdrowia człowieka

Publikacje

  1. Winiarska-Mieczan A., Baranowska-Wójcik E., Kwiecień M., Grela E.R., Szwajgier D., Kwiatkowska K., Kiczorowska B., 2020. The role of dietary antioxidants in the pathogenesis of neurodegenerative diseases and their impact on cerebral oxidoreductive balance. Nutrients 2020, 12(2), 435.
  2. Winiarska-Mieczan A., Mieczan T, Wójcik G., 2020. Importance of redox equilibrium in the pathogenesis of psoriasis – Impact of antioxidant-rich diet. Nutrients 2020, 12(6), 1841.
  3. Winiarska-Mieczan A., Kwiatkowska K., Kwiecień M., Baranowska-Wójcik E., Wójcik G., Krusiński R., 2019. Analysis of the intake of sodium with cereal products by the population of Poland. Food Additives and Contaminants. Part A., 36(6), 884–892