Dr hab. Anna Krzepiłko, prof. uczelni

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  ul. Skromna 8
20-704 Lublin, tel. 81-462 33 66
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Biofortyfikacja upraw w jod
  2. Biologiczna aktywność ekstraktów roślinnych
  3. Wpływ nanocząstek na mikroorganizmy

Publikacje

  1. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activity of raspberry, blackberry and raspberry-blackberry hybrid leaf buds. Anna Krzepiłko, Roman Prażak, Agata Święciło. Molecules (Basel,Online) 2021 Vol. 26 Issue 2 Article number 327, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3390/molecules26020327
  2. Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje. Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater, Bożena Sosnowska, Monika Pytka. Lublin 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 112 s, il. bibliogr. DOI: 10.24326/mon.2020.4