Dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Tel. +48 528 46 83
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Chirurgia weterynaryjna
    (zwierzęta towarzyszące)- chirurgia tkanek miękkich, chirurgia ogólna
  2. Onkologia Weterynaryjna – badanie czynników angiogennych w nowotworach
  3. Medycyna regeneracyjna komórki macierzyste w chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa u małych zwierząt
  4.  Zastosowanie biomateriałów medycynie weterynaryjne

Publikacje

  1. EGF Level in Hepatoid Gland Adenomas and Hepatoid Gland Epitheliomas in Dogs After Administering Tamoxifen. [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA-RAK, [AUT.] BEATA ŻYLIŃSKA, ŁUKASZ JAROSZ, ADAM BRODZKI, MARCIN TATARA. In Vivo 2018 Vol. 32 Issue 5 s. 1175-1181, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21873/invivo.11361
  2. Elevated EGF Levels in the Blood Serum of Dogs with Periodontal Diseases and Oral Tumours. [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA-RAK, [AUT.] BEATA ŻYLIŃSKA, IZABELA POLKOWSKA, TOMASZ SZPONDER. In Vivo 2018 Vol. 32 Issue 3 s. 507-515, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21873/invivo.11268
  3. Elevated Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) levels in the blood serum of dogs with malignant neoplasms of the oral cavity. [AUT.] ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA-RAK, IZABELA POLKOWSKA, PIOTR SILMANOWICZ. Acta. Vet. Hung. 2014 Vol. 62 Issue 3 362-371, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1556/AVet.2014.009