Dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni

Wydział Agrobioinżynierii
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Tel. 81-445-66-23
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Wykorzystanie odpadów w nawożeniu roślin
  2. Rośliny bobowate grubonasienne
  3. Wieloletnie rośliny energetyczne

Publikacje

  1. Głowacka A., Szostak B., Klebaniuk, R. 2020. Effect of Biogas Digestate and Mineral Fertilisation on the Soil Properties and Yield and Nutritional Value of Switchgrass Forage. Agronomy 2020, 10(4), 490
  2. Szostak B., Głowacka A., Kasiczak A., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bąkowski M. 2020. Nutritional value of soybeans and the yield of protein and fat depending on the cultivar and nitrogen application. J. Elem., 25(1): 45 – 57