Szkoła Doktorska, jako wnioskodawca z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uzyskała wsparcie finansowe na przyjazd profesora wizytującego dr hab. Luis Inostroza (Chile) w kwocie: 21 945,00 zł. Przyjazd dr hab. Luis Inostrozy planowany jest na początku czerwca 2022 roku.

Wniosek uklasyfikował się na drugim miejscu listy rankingowej.

Informacje na portalu miasta Lublin
Zobacz
Wyniki konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Lublin
Zobacz

Wsparcie zostało przyznane na realizację seminariów, warsztatów, wykładów popularnonaukowych skierowanych do doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W planowanych spotkaniach uczestniczyć będą także studenci, mieszkańcy Lublina oraz pracownicy Urzędu Miasta Lublin. Szacowana liczba beneficjentów projektu wynosi 200-250 osób. dr hab. Luis Inostroza w ramach pobytu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie weźmie także udział w pracach badawczych realizowanych przez doktorantów oraz dr hab. Barbarę Sowińską-Świerkosz,  prof. uczelni z Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów.

Dr hab. Luis Inostroza obecnie jest zatrudniony w Institute of Geography. The Ruhr-University Bochum (Niemcy). Jego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji. Jest redaktorem naczelnym kilku czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

Serdecznie gratulujemy!