Szkoła doktorska UP w Lublinie laureatem konkursu Prodok 2023

Miło nam poinformować, że Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała nagrodę ProDok 2023 w kategorii „najbardziej Prodoktorancka Szkoła Doktorska”, w konkursie zorganizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów. W tej kategorii spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła oceniająca przyznała nagrodę ProDok 2023 jedynie dwóm podmiotom.


18 listopada 2023 r. w Zabrzu odbyła się gala Konkursu ProDok 2023, podczas której nagrodę odebrali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik, oraz przewodnicząca Samorządu Doktorantów UP w Lublinie mgr inż. Karolina Różaniecka.

Statuetka PRODOKGospodarzami spotkania były Politechnika Śląska w Gliwicach i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Podczas gali poza przyznaną nagrodą dla najbardziej podoktoranckiej Szkoły Doktorskiej kapituła wyłoniła jeszcze laureatów najbardziej prodoktoranckich inicjatyw minionego roku akademickiego w kategoriach: „aktywny samorząd doktorantów”, „skuteczny samorząd doktorantów”, „dynamiczny start”, „projekt naukowy” oraz „otwarci na świat”. W gronie laureatów poza Szkołą Doktorską UP w Lublinie znalazła się również Szkoła Doktorska Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.Warto przypomnieć, że nasza Szkoła Doktorska dwa lata temu została wyróżniona w konkursie ProDok 2021 nagrodą specjalną w kategorii „najbardziej prodoktorancka Szkoła Doktorska”.

Doktoranci Up w LubliniePonadto portal eDoktorant w ramach projektu „eDoktorant – popularyzuje naukę”, finansowanego w ramach umowy SONP/SP/549379/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki, przyznał Uniwersytetowi Przyrodniczemu nagrodę GRAND PRIX w kategorii „popularyzatorska uczelnia”. Nagrodę odebrała mgr inż. Karolina Różaniecka.

odebranie nagrodyGratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Lista laureatów oraz więcej informacji o gali